13. 4. 2015
ID: 97564

Zemřel Prof. JUDr. Stanislav Balík, CSc.

Zdroj: Prof. JUDr. Stanislav Balík, CSc.

eFocus

V sobotu 11. dubna 2015 zemřel ve věku 87 let významný český právní historik Prof. JUDr. Stanislav Balík, CSc. O úmrtí informovala redakci jeho rodina.

Stanislav Balík se narodil 15. února 1928 v obci Morašice okres Moravský Krumlov. Obecnou školu navštěvoval od roku 1934 v Brně – Slatině. Ve studiích pak pokračoval na reálném gymnáziu v Brně. Zdejší studia však musel vzhledem k nacistickým zásahům vůči českému školství přerušit a od srpna 1944 pracoval v průmyslovém provozu. Maturoval pak jako tzv. repatriant až v roce 1947. Po dokončení středoškolského vzdělání studoval v rozmezí let 1948 až 1950 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Po zrušení brněnské právnické fakulty přešel na Univerzitu Karlovu v Praze, kde úspěšně absolvoval a získal úplné právnické vzdělání a titul doktora práv (JUDr.).

Prof. JUDr. Stanislav Balík, CSc. byl profesorem na Právnické fakultě UK v Praze a na Právnické fakultě ZČU v Plzni. Zabýval se obecnými dějinami státu a práva.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz