Poslat článek emailem

*) povinné položky

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2018 o oborech státní služby

Sbírka:  1/2019 | Částka:  1/2019
7.1.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


1

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 12. prosince 2018
o oborech státní služby


      Vláda nařizuje k provedení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 199/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 26/2016 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 195/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 66/2017 Sb., zákona č. 144/2017 Sb., zákona č. 150/2017 Sb. a zákona č. 205/2017 Sb.:

§ 1

Obory státní služby

      Obory státní služby jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 2

Přechodná ustanovení

      (1)  Státní zaměstnanec, který ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení vykonával státní službu v oboru státní služby podle nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby, uvedeném ve sloupci A přílohy č. 2 k tomuto nařízení, vykonává ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení státní službu v oboru státní služby uvedeném na stejném řádku ve sloupci B přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

      (2)  Osoba, která přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení úspěšně vykonala zvláštní část úřednické zkoušky pro obor státní služby podle nařízení vlády č. 106/2015 Sb. uvedený ve sloupci A přílo- hy č. 2 k tomuto nařízení, se dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení považuje za osobu, která úspěšně vykonala zvláštní část úřednické zkoušky pro obor státní služby uvedený na stejném řádku ve sloupci B přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

§ 3

Zrušovací ustanovení

      Nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby, se zrušuje.

§ 4

Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. červen-ce 2019.
Předseda vlády:


Ing. Babiš v. r.

      1.  místopředseda vlády a ministr vnitra:


Hamáček v.
r.
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 1/2019
Sb.
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 1/2019 Sb.