NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne . 2017, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  171/2017 | Částka:  62/2017
16.6.2017

Derogace

Novelizuje: 210/2012

171

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne . 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku
pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů


      Vláda nařizuje podle § 68 odst. 2 a 4 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:

Čl. I

      Nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění nařízení vlády č. 282/2015 Sb., nařízení vlády č. 346/2016 Sb. a nařízení vlády č. 427/2016 Sb., se mění takto:

      1.  V § 2 odstavec 1 zní:

      ˙(1)  Výše služebních tarifů náležejících vojenským hodnostem uvedeným v § 68 odst. 2 zákona o vojácích z povolání činí

Vojenská hodnost
Služební tarif v Kč

měsíčně

Vojín
11 770
Svobodník
22 590
Desátník
23 870
Četař
25 280
Rotný
29 480
Rotmistr
31 580
Nadrotmistr
33 700
Praporčík
36 030
Nadpraporčík
38 590
Štábní praporčík
50 280
Poručík
33 910
Nadporučík
38 590
Kapitán
44 440
Major
50 280
Podplukovník
56 130
Plukovník
67 820
Brigádní generál
79 520
Generálmajor
91 200
Generálporučík
102 900  
Armádní generál
 114 580˙.

      2.  V § 2 odstavec 2 zní:

      ˙(2)  Výše služebních tarifů náležejících vojenským hodnostem uvedeným v § 68 odst. 4 zákona o vojácích z povolání činí

Vojenská hodnost
Služební tarif v Kč

měsíčně

Vojín
11 770
Svobodník
12 200
Desátník
12 630
Četař
13 060
Rotný
13 490
Rotmistr
13 910
Nadrotmistr
  14 340˙.

Čl. II

Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2017.
Předseda vlády:


Mgr. Sobotka v. r.

Ministr obrany:


MgA. Stropnický v. r.