Poslat článek emailem

*) povinné položky

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. prosince 2018 o výši úhrad za zkoušky zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních

Sbírka:  325/2018 | Částka:  157/2018
20.12.2018

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


325

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 3. prosince 2018
o výši úhrad za zkoušky zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních


      Vláda nařizuje podle § 90 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 201/2017 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

      Toto nařízení upravuje výši úhrady za
a)
atestační zkoušku a
b)
aprobační zkoušku.

§ 2

Výše úhrady

      (1)  Výše úhrady činí za
a)
atestační zkoušku 500 Kč, přičemž úhrada za

      1.  teoretickou část zkoušky činí 250 Kč,

      2.  praktickou část zkoušky činí 250 Kč,
b)
první opakování atestační zkoušky 3 500 Kč, přičemž úhrada za

      1.  teoretickou část zkoušky činí 2 000 Kč,

      2.  praktickou část zkoušky činí 1 500 Kč,
c)
druhé a každé další opakování atestační zkoušky 5 000 Kč, přičemž úhrada za

      1.  teoretickou část zkoušky činí 3 000 Kč,

      2.  praktickou část zkoušky činí 2 000 Kč.

      (2)  Výše úhrady činí za
a)
aprobační zkoušku 7 000 Kč, přičemž úhrada za

      1.  písemný test odborných znalostí činí 1 500 Kč,

      2.  písemný test znalostí systému zdravotnictví a základů práva činí 1 500 Kč,

      3.  ústní odbornou zkoušku činí 4 000 Kč,
b)
první opakování aprobační zkoušky 10 000 Kč, přičemž úhrada za

      1.  písemný test odborných znalostí činí 2 000 Kč,

      2.  písemný test znalostí systému zdravotnictví a základů práva činí 2 000 Kč,

      3.  ústní odbornou zkoušku činí 6 000 Kč,
c)
druhé a každé další opakování aprobační zkoušky 15 000 Kč, přičemž úhrada za

      1.  písemný test odborných znalostí činí 3 000 Kč,

      2.  písemný test znalostí systému zdravotnictví a základů práva činí 3 000 Kč,

      3.  ústní odbornou zkoušku činí 9 000 Kč.

§ 3

Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.
Předseda vlády:


Ing. Babiš v. r.

Ministr zdravotnictví:


Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.