Poslat článek emailem

*) povinné položky

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 21. června 2019 o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Sbírka:  162/2019 | Částka:  70/2019
27.6.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


162

SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 21. června 2019
o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně


      Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 255/2005 Sb., sděluje, že Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2019, která byla uzavřena dne 27. 12. 2018 mezi vyšším odborovým orgánem ˙ Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy ˙ Asociací svobodných odborů České republiky a organizací zaměstnavatelů ˙ Zemědělským svazem České republiky a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů, je s účinností od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení tohoto sdělení závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických činností CZ ˙ NACE Úroveň 1, kód A - Zemědělství, lesnictví, rybářství.

      S obsahem Kolektivní smlouvy vyššího stupně se lze seznámit na krajských pobočkách Úřadu práce ČR a na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz).


Ministryně:

Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.