Poslat článek emailem

*) povinné položky

SDĚLENÍ Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. prosince 2016 o vydání Cenového předpisu 1/2017/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů

Sbírka:  7/2017 | Částka:  1/2017
9.1.2017

7

SDĚLENÍ
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 20. prosince 2016
o vydání Cenového předpisu 1/2017/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb,
stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři
hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů


      Ministerstvo zdravotnictví podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 18. listopadu 2016 byl schválen Cenový předpis 1/2017/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů. Cenový předpis nabývá účinnosti dne 1. ledna 2017 a je publikován ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, částce 9 ze dne 7. prosince 2016.


Ministr:

JUDr. Ing. Ludvík, MBA, v. r.