Poslat článek emailem

*) povinné položky

VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2019 o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2020

Sbírka:  114/2019 | Částka:  49/2019
26.4.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


114


VYHLÁŠKA
ze dne 23. dubna 2019
o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků
veřejného zdravotního pojištění pro rok 2020      Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí stanoví podle § 21f písm. a) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 145/2017 Sb.:


§ 1Nastavitelné parametry přerozdělování


      Nastavitelné parametry přerozdělování a jejich hodnoty jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.


§ 2Obsah, struktura a formát předávaných údajů


      (1)  Údaje nezbytné pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování jsou údaje o

a)

anonymizaci pojištěnce podle bodu 1 přílo-hy č. 2 k této vyhlášce,

b)

registrovaných pojištěncích podle bodu 2 přílohy č. 2 k této vyhlášce,

c)

nákladech na zdravotní služby oceněné podle vyhlášky č. 102/2019 Sb., o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování, (dále jen ˙údaje o nákladech˙) podle bodu 3 přílohy č. 2 k této vyhlášce a

d)

spotřebě léčivých přípravků podle bodu 4 přílohy č. 2 k této vyhlášce.


      (2)  Požadavky na obsah, strukturu a formát údajů podle odstavce 1 jsou stanoveny v přílo- ze č. 2 k této vyhlášce.

      (3)  Zdravotní pojišťovny zašlou Ministerstvu zdravotnictví ve lhůtě stanovené v § 20c zákona údaje podle odstavce 1. Zdravotní pojišťovny použijí při zpracování údajů podle odstavce 1 anonymizační tabulky podle přílohy č. 2 k této vyhlášce, které jim správce centrálního registru pojištěnců poskytne nejpozději 2 měsíce před uplynutím uvedené lhůty.


§ 3Účinnost


      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. dubna 2019.

Ministr zdravotnictví:
Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. 
r.

.