Poslat článek emailem

*) povinné položky

VYHLÁŠKA ze dne 9. dubna 2019 o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí sestrojení prvního letounu československé výroby Bohemia B-5

Sbírka:  108/2019 | Částka:  46/2019
16.4.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


108

VYHLÁŠKA
ze dne 9. dubna 2019
o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí sestrojení prvního letounu
československé výroby Bohemia B-5


      Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona č. 89/2018 Sb.:

§ 1

      (1)  Dnem 24. dubna 2019 se ke 100. výročí sestrojení prvního letounu československé výroby Bohemia B-5 vydává pamětní stříbrná mince po 200 Kč (dále jen ˙dvousetkoruna˙).

      (2)  Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen ˙zvláštní provedení˙).

      (3)  Dvousetkoruna se razí ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra a 75 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její průměr 31 mm a síla 2,2 mm. Při ražbě dvousetkoruny je přípustná odchylka v obsahu stříbra nahoru 1 %, odchylka v hmotnosti nahoru 0,26 g, odchylka v průměru 0,1 mm a odchylka v síle 0,15 mm. Hrana dvousetkoruny v běžném provedení je vroubkovaná, hrana dvousetkoruny ve zvláštním provedení je hladká s vlysem ˙ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.925 * 13
g *˙.
§ 2

      (1)  Na lícní straně dvousetkoruny jsou ztvárněny tři technické výkresy letounu Bohemia B-5. V levé části mincovního pole je schéma motoru NAG s vrtulí, v pravé horní části mincovního pole částečné schéma letounu z boku a seshora. Název státu ˙ČESKÁ REPUBLIKA˙ a označení nominál-ní hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky ˙200 Kč˙ se nachází při pravém spodním okraji mince v rámečku. Značka České mincovny tvořená písmeny ˙Č˙ a ˙M˙ je umístěna při levém spodním okraji mince.

      (2)  Na rubové straně dvousetkoruny je v popředí letoun Bohemia B-5. V horní části mincovního pole je pod letopočty ˙1919-2019˙ zobrazen letoun zepředu. Napravo od jeho podvozku se nachází text ˙LETOUN BOHEMIA B-5˙. Iniciály autora mince, akademického sochaře Zbyňka Fojtů, které jsou tvořeny kompozicí písmen ˙F˙ a ˙Z˙, jsou umístěny při spodním okraji mince.

      (3)  Vyobrazení dvousetkoruny je uvedeno v příloze k této vyhlášce.

§ 3

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 24. dubna 2019.
Guvernér:


Ing. Rusnok v.
r.
Příloha k vyhlášce č. 108/2019 Sb.


Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí sestrojení prvního letounu československé výroby Bohemia B-5

(lícní a rubová strana)

\raster="rg2" \raster="rg3"