25. 4. 2008
ID: 54287upozornění pro uživatele

Konference Podnikový právník 2008

Již tradiční konference pořádaná Unií podnikových právníků ČR proběhla 3. dubna 2008. Po úvodním slově ing. Drahomíra Ruty, předsedy představenstva a generálního ředitele Pražské energetiky,a. s., v jejímž sále se konference konala, přivítala přes 70 účastníků tohoto setkání předsedkyně UPP ČR Marie Brejchová.

Blok přednášek zahájil Jan Passer, soudce Nejvyššího správního soudu ČR. Jeho přednáška s názvem Správní soudnictví – některé aspekty ve světle judikatury Nejvyššího správního soudu ČR a Ústavního soudu, poskytla stručný exkurs do novodobé historie správního soudnictví v České republice se zaměřením na srovnání judikatury Nejvyššího správního soudu ČR a Ústavního soudu ČR. Účastníky konference seznámil s přehledem zásadní judikatury Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu ve věcech správního soudnictví. Konstatoval, že ve vztazích uvedených dvou soudních institucí naštěstí nedochází k situaci, které jsme byli svědkem v nedávné historii v případě činnosti Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu, a která byla nadneseně označována jako „válka soudů“.

Přednáška na téma Hospodářská soutěž v EU v podání Roberta Pelikána z advokátní kanceláře Linklaters, generálního sponzora konference, se po úvodním slově Kamila Blažka soustředila na judikaturu Evropského soudního dvora v oblasti dominantního postavení a na kolektivní dominanci. Na řadě rozhodnutí ESD demonstroval vývoj rozhodovací praxe v oblasti chování oligopolů a odmítnutí přístupu k duševnímu vlastnictví.

Dopolední část zakončil Han Kooy, nový prezidenta ECLA (Europen Company  Lawyers Association). Informoval posluchače o vývoji případu Akzo Nobel a motivech, které podporují boj o udělení výsady „legal privilege“ i podnikovým právníkům.

Odpolední blok zahájily daňová poradkyně Dana Trezziová a advokátka Nataša Randlová, které se podle své specializace soustředily na změny v daňových a souvisejících předpisech u zaměstnanců a managementu v roce 2008, změny v odvodech pojistného hrazeného zaměstnavatelem a na souběh výkonu funkce vedoucího zaměstnance a statutárního orgánu nebo jeho člena. Kontroverzní téma možnosti souběhu funkce a pracovního poměru vyvolalo živé diskuse jak v průběhu přednášky, tak i v následných neformálních rozhovorech účastníků.
 
Poslední příspěvek dne se týkal změn živnostenského zákona a přednesl jej Josef Prosický, vedoucí živnostenského odboru Městské části Prahy 12. Ve své přednášce se věnoval zejména novele živnostenského zákona, která nabude účinnosti 1. července 2008. Touto novelou se ruší živnostenské listy, jak je známe nyní a budou nahrazeny pouhým výpisem ze živnostenského rejstříku, který tak bude fungovat na obdobném principu jako obchodní rejstřík. Volné živnosti budou sloučeny pod jednu živnost „výroba, obchod a služby“ a pouze živnostenský úřad bude evidovat různé obory této živnosti. Nově by měl mít podnikatel možnost obracet se na kterýkoli živnostenský úřad a nikoli pouze na ten, u kterého je registrován. Cílem novely je také větší posun k elektronickému styku s živnostenským úřadem.

Závěrečná diskuse a následná debata po skončení konference potvrdily aktuálnost přednášených témat  a potřebnost podobných akcí a   jejich přínos pro praxi podnikových právníků. Aktuální zprávy z činnosti Unie podnikových právníků ČR o.s. najdete na www.uppcr.cz .
 

JUDr. Marie Brejchová
Předseda Unie podnikových právníků ČR

VIDEOZÁZNAM

Jednotlivá vystoupení:

Mgr. Jan Passer, soudce Nejvyššího správního soudu v Brně >>> zde
Mgr. Robert Pelikán, advokát, Linklaters >>> zde
Han Kooy, prezident ECLA >>> zde
Dana Trezziová, daňová poradkyně >>> zde
JUDr. Nataša Randlová, advokátka, AK Procházka / Randl / Kubr, člen ius laboris >>> zde
Josef Prosický, vedoucí živnostenského odboru Městské části Prahy 12 >>> zde© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz