4. 4. 2005
ID: 32351upozornění pro uživatele

Stanovisko prezidenta republiky ze dne 4. dubna 2005 (v návaznosti na tiskovou konferenci premiéra Grosse ze dne 3. dubna 2005)

Předseda vlády Stanislav Gross ve svém tiskovém prohlášení z neděle 3. dubna 2005 přistoupil na to, že v dnešní politické situaci jakákoliv další vláda potřebuje pro své řádné fungování výslovné potvrzení důvěry Poslanecké sněmovny, a tím nepřímo i české veřejnosti.

Tento veřejně učiněný slib předsedy vlády, který jsem požadoval ve svém pátečním prohlášení, otevírá cestu k budoucímu řešení dnešní vládní krize. Je však doprovázen výroky některých členů vlády i zbývající koaliční politické strany – US-DEU – že i oni v následujících dnech hodlají z vlády odejít. Pokud by k jejich demisím došlo, již by se nejednalo o dílčí demise jednotlivých členů vlády, ale o jinou vládu. To by bylo něco úplně jiného.

Než učiním jakékoli své další kroky, vyčkám, nakolik se tyto avizované demise členů vlády stanou realitou.

Zdroj: KPR ČR© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz