Vyhláška ze dne 29.9.1942 o zákazu zabíjeti ssající a odstavená jehňata

7.10.1942 | Sbírka:  347/1942 Sb. | Částka:  166/1942ASPI

Vztahy

Nadřazené: 206/1939 Sb.
Aktivní derogace: 118/1941 Sb., 74/1940 Sb.
Pasivní derogace: 295/1949 Ú.l.I
347/1942 Sb.
Vyhláška
ministra zemědělství a lesnictví
ze dne 29. září 1942
o zákazu zabíjeti ssající a odstavená jehňata
Ministr zemědělství a lesnictví vyhlašuje podle § 11 vládního nařízení ze dne 18. září 1939, č. 206 Sb., kterým se zmocňuje ministerstvo zemědělství k úpravě hospodaření některými potravinami a krmivy, ve znění vládního nařízení ze dne 21. listopadu 1940, č. 414 Sb.:
§ 1.
(1) Zabíjeti ssající jehňata (s výjimkou jehňat ovcí karakulských) a chovné mladé ovce se zakazuje. Odstavení berani a skopci, jakož i mladé ovce, neschopné pro chov, se mohou zabíjeti jen o nejmenší živé váze 30 kg.
(2) Tento zákaz se nevztahuje na zvířata uvedená v odstavci 1, dovezená do Protektorátu k jatečným účelům.
(3) Maso skopového bravu ovčího se vydává bez zřetele na původ a stáří poražených zvířat v plné výši váhy podle jednotlivých průkazů potřeby.
§ 2.
Vyhláška předsedy vlády ze dne 1. února 1940, č. 74 Sb., o zákazu zabíjeti ssající a odstavená jehňata, ve znění vyhlášky ministra zemědělství ze dne 20. března 1941, č. 118 Sb., pozbývá účinnosti.
§ 3.
Přestupky ustanovení této vyhlášky se trestají podle § 9 vl. nař. č. 206/1939 Sb.
§ 4.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Hrubý v. r.