Vyhláška ze dne 24.7.1943, kterou se mění vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 8. května 1942, č. 172 Sb., o samozásobitelích zemědělskými výrobky

31.7.1943 | Sbírka:  214/1943 Sb. | Částka:  98/1943ASPI

Vztahy

Nadřazené: 206/1939 Sb.
Aktivní derogace: 172/1942 Sb.
Pasivní derogace: 271/1943 Sb.
214/1943 Sb.
Vyhláška
ministra zemědělství a lesnictví
ze dne 24. července 1943,
kterou se mění vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 8. května 1942, č. 172 Sb., o samozásobitelích zemědělskými výrobky.
Ministr zemědělství a lesnictví vyhlašuje podle § 11 vládního nařízení ze dne 18. září 1939, č. 206 Sb., kterým se zmocňuje ministerstvo zemědělství k úpravě hospodaření některými potravinami a krmivy, ve znění vládního nařízení ze dne 21. listopadu 1940, č. 414 Sb.:
Čl.I.
§ 7, odst. 2 vyhlášky č. 172/1942 Sb. se mění a zní:
"(2) Samozásobitelé obilím smějí spotřebovati nanejvýše 13 kg chlebového obilí (pšenice a žita dohromady) pro jednu osobu a 4 týdny. Místo 1 kg pšenice nebo žita smí se spotřebovati 1,5 kg prosa nebo pohanky. Dokud u krmného obilí nebyla splněna dodávková povinnost, smí se spotřebovati místo 1 kg pšenice nebo žita 1,25 kg ječmene nebo kukuřice nebo 1,5 kg ovsa; po splnění dodávkové povinnosti smí býti ječmene, ovsa a kukuřice použito pro samozásobení bez započtení na spotřební množství 13 kg chlebového obilí. Českomoravský svaz pro hospodaření obilím vydá bližší předpisy o semílání tohoto obilí."
Čl.II.
Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. dne po vyhlášení.
Ministr zemědělství a lesnictví:
V zastoupení ministra:
Dr. Staehly v. r.