Nařízení ze dne 12.5.1919 o obmezeném přijímání jedno- a dvoukorunových bankovek

14.5.1919 | Sbírka:  240/1919 Sb. | Částka:  50/1919ASPI

Vztahy

Nadřazené: 187/1919 Sb.
Pasivní derogace: 540/1919 Sb.
240/1919 Sb.
Nařízení
vlády republiky Československé
ze dne 12. května 1919
o obmezeném přijímání jedno- a dvoukorunových bankovek.
Na základě § 8. zákona ze dne 10. dubna 1919, čís. 187 Sb. z. a n., nařizuje se toto:
§ 1.
V území československého státu není nikdo povinen přijmouti v jednom dni od téže osoby jako platidlo jedno- a dvoukorunové bankovky Rak.-uherské banky v úhrnném obnosu vyšším než dvacet korun. Obnosy placené bankovkami tohoto druhu ve výši přesahující dvacet korun považují se za neplacené.
§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlášky.
§ 3.
Výkon tohoto nařízení ukládá se ministru financí.
Švehla v. r.,
v zast. min. předsedy.
Dr. Rašín v. r.
Dr. Zahradník v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Stránský v. r.
Habrman v. r.
Dr. Winter v. r.
Staněk v. r.
Prášek v. r.
Klofáč v. r.
Stříbrný v. r.