Dekret ze dne 23.4.1945, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vojenského trestního zákona a branného zákona

30.4.1945 | Sbírka:  3/1945 Sb.II | Částka:  2/1945ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 193/1920 Sb., 19/1855 ř.z.
Pasivní derogace: 86/1950 Sb., 92/1949 Sb.
3/1945 Sb.
Dekret
presidenta republiky
ze dne 23. dubna 1945,
kterým se mění a doplňují některá ustanovení vojenského trestního zákona a branného zákona.
Změna: 92/1949 Sb.
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
§ 1
Ustanovení § 194 vojenského trestního zákona doplňuje se dalším odstavcem tohoto znění:
"(2) Kromě toho v době války propadne zběh trestu smrti zastřelením, uznal-li hlavní velitel pro vzmáhající se zběhnutí za nutné pohroziti tímto trestem i bez vyhlášení stanného práva a uprchl-li zběh přes tuto jemu známou pohrůžku od jakéhokoliv vojenského útvaru v úmyslu, aby se tím vyhnul službě v poli. To platí i tehdy, kdyby jinak zběh nemohl býti odsouzen k trestu smrti, poněvadž se sám dobrovolně dostavil anebo přihlásil (§ 195 a)."
Ustanovení § 294 vojenského trestního zákona se doplňuje dalším odstavcem tohoto znění:
"(2) V době války trestá se však zločin tento trestem smrti zastřelením, uznal-li hlavní velitel pro vzmáhající se sebepoškození za nutné i bez vyhlášení stanného práva pohroziti tímto trestem a dopustil-li se pachatel tohoto zločinu přes tuto jemu známou pohrůžku."
Ustanovení § 295 vojenského trestního zákona se doplňuje dalším odstavcem tohoto znění:
"(2) V době války trestá se zločin tento žalářem od pěti do deseti let, trestem smrti zastřelením však, uznal-li hlavní velitel pro vzmáhající se sebepoškození za nutné i bez vyhlášení stanného práva pohroziti tímto trestem a dopustil-li se pachatel tohoto zločinu přes tuto jemu známou pohrůžku."
§ 2
zrušen
§ 3
Účinnost tohoto dekretu nastává dnem jeho vyhlášení.
§ 4
Provedením tohoto dekretu pověřuje se ministr národní obrany.
Dr. Eduard Beneš v. r.
Zd. Fierlinger v. r.
Gen. L. Svoboda v. r.