Vyhláška ze dne 13.11.1945 o odběru kuchyňské soli v 7. přídělovém období na potravinové lístky "Deutsche"

17.11.1945 | Sbírka:  398/1945 Ú.l.I | Částka:  134/1945ASPI

Vztahy

Nadřazené: 118/1945 Sb.