Vyhláška ze dne 12.1.1946 o nástupních termínech v roce 1946

21.1.1946 | Sbírka:  5/1946 Sb. | Částka:  2/1946ASPI

Vztahy

Nadřazené: 193/1920 Sb.
Aktivní derogace: 65/1945 Sb.
Pasivní derogace: 92/1949 Sb.
5/1946 Sb.
Vyhláška
ministerstva národní obrany
ze dne 12. ledna 1946
o nástupních termínech v roce 1946.
(1) Ministerstvo národní obrany, doplňujíc svoji vyhlášku ze dne 11. srpna 1945, č. 65 Sb., vyhlašuje podle § 15, odst. 5 branného zákona republiky Československé ve znění vyhlášky ministra národní obrany ze dne 26. února 1934, č. 30 Sb., pro rok 1946 v zemích České a Moravskoslezské jako termín pro nastoupení do vojenského výcviku příslušníků náhradní zálohy ještě tyto nástupní termíny:
1. březen 1946,
1. červen 1946.
(2) Branci, na které se vztahují nástupní termíny uvedené v odstavci 1, budou povoláni do činné vojenské služby jednotlivě svolávacími lístky.
gen. Svoboda v.r.