Vyhláška ze dne 26.1.1946 o výdeji lihovin spotřebitelům v 10. přídělovém období

31.1.1946 | Sbírka:  311/1946 Ú.l.I | Částka:  18/1946ASPI

Vztahy

Nadřazené: 118/1945 Sb.