Vyhláška ze dne 11.4.1946 o neplatnosti některých povolení vydaných v době nesvobody

11.4.1946 | Sbírka:  1027/1946 Ú.l.I | Částka:  65/1946ASPI

Vztahy

Nadřazené: 118/1945 Sb., 13/1941 Sb.
1027/1946 Ú.l.I
Vyhláška
č. 10/1946
Svazu pro hospodaření obilím
ze dne 11. dubna 1946
o neplatnosti některých povolení vydaných v době nesvobody
Svaz pro hospodaření obilím, v dalším Svaz, vyhlašuje podle § 4, odst. 1, písm. h) vyhlášky ministra zemědělství ze dne 8. ledna 1941,č. 13 Sb., a na základě zmocnění ministerstva výživy uděleného podle § 6 dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1946, č. 118 Sb.:
§ 1
(1) Povolení na obnovu, rozšíření, změny a výměny strojního zařízení a na přemístění podniků, vydaná v době do 5. května 1945 mlýnům, výrobnám těstovin a kávovin, pozbývají platnosti.
(2) Práce k provedení změn uvedených v odst. 1 lze zahájiti nebo v nich pokračovati jen tehdy, vydá-li Svaz na žádost podniku povolení nové.
§ 2
Pro porušení ustanovení této vyhlášky může Svaz podle § 9 vyhlášky ministra zemědělství č. 13/1941 Sb.. uložiti pořádkovou pokutu, pokud se neukládá trest správními úřady v trestním řízení správním.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Svaz pro hospodaření obilím Předseda:
Albert Všetečka v. r.