Vyhláška ze dne 15.4.1946, jíž se doplňuje vyhláška Svazu č. 8/1945 ze dne 20. července 1945, kterou se stanoví výtěžní povinnost sádla a odvodní povinnost loje u masných podniků, ve znění vyhlášky Svazu č. 23/1945 ze dne 4. prosince 1945

17.4.1946 | Sbírka:  1047/1946 Ú.l.I | Částka:  67/1946ASPI

Vztahy

Nadřazené: 118/1945 Sb.