Nařízení ze dne 31.10.1919 o stažení bankovek stokorunových

5.11.1919 | Sbírka:  573/1919 Sb. | Částka:  121/1919ASPI

Vztahy

Nadřazené: 363/1919 Sb., 187/1919 Sb.
573/1919 Sb.
Nařízení
vlády republiky Československé
ze dne 31. října 1919
o stažení bankovek stokorunových.
Dle zákona ze dne 10. dubna 1919, čís. 187 Sb. z. a n., a nařízení vlády republiky Československé ze dne 4. července 1919, čís. 363 Sb. z. a n., stanoví se:
§ 1.
Stokorunové bankovky podle zákona ze dne 25. února 1919, čís. 84 Sb. z. a n., řádně okolkované přestávají dnem 15. listopadu 1919 na území republiky Československé býti zákonitým platidlem.
§ 2.
Po 15. listopadu 1919 až do 31. prosince 1919 lze tyto řádně okolkované stokorunové bankovky vyměniti jediné u Bankovního úřadu ministerstva financí, a to jak u hlavního ústavu v Praze II., Bredovská ul. č. 5, tak u jeho venkovských odboček.
§ 3.
Od 1. ledna 1920 do 28. února 1920 přípustna jest tato výměna (§ 2) již jen u hlavního ústavu Bankovního úřadu ministerstva financí v Praze.
§ 4.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlášení; ministru financí se ukládá, aby je provedl.
Tusar v. r.
Dr. Beneš v. r.
Sonntag v. r.
Habrman v. r.
Dr. Veselý v. r.
Klofáč v. r.
Staněk v. r.
Hampl v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Franke v. r.
Houdek v. r.