Vyhláška ze dne 16.9.1946 č.1i/45 Svazu, kterou se mění a doplňuje tržní řád jatečného dobytka (vyhl. č. 141/1945 Ú.l.p)

17.9.1946 | Sbírka:  1750/1946 Ú.l.I | Částka:  167/1946ASPI

Vztahy

Nadřazené: 118/1945 Sb.