Nařízení ze dne 5.11.1919 o vydání státovek 50korunových československých

8.11.1919 | Sbírka:  577/1919 Sb. | Částka:  122/1919ASPI

Vztahy

Nadřazené: 187/1919 Sb.
Prováděcí: 63/1920 Sb., 578/1919 Sb.
Pasivní derogace: 247/1924 Sb.
577/1919 Sb.
Nařízení
vlády republiky Československé
ze dne 5. listopadu 1919
o vydání státovek 50korunových československých.
§ 1.
Po rozumu §§ 8 a 9 zákona ze dne 10. dubna 1919, č. 187 Sb. z. a n., počne Bankovní úřad ministerstva financí v příštích dnech dávati dle vyhlášky uveřejněné současně pod čís. 578 Sb. z. a n., u hlavního svého ústavu, jakož i u všech svých odboček státovky na padesát korun československých s datem 15. dubna 1919.
§ 2.
Nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
§ 3.
Ministru financí se ukládá, aby toto nařízení provedl.
Tusar v. r.
Dr. Beneš v. r.
Sonntag v. r.
Habrman v. r.
Dr. Veselý v. r.
Klofáč v. r.
Staněk v. r.
Prášek v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Heidler v. r.
Dr. Franke v. r.
Hampl v. r.
Houdek v. r.