Vyhláška ze dne 29.4.1947 o výdeji poměrančů pro mladistvé od 12 do 20 let v 26. přídělovém období

3.5.1947 | Sbírka:  444/1947 Ú.l.I | Částka:  65/1947ASPI

Vztahy

Nadřazené: 118/1945 Sb.