Vyhláška ze dne 2.5.1947, kterou se mění a doplňuje vyhláška Svazu pro chmel, slad a pivo o výkupu a odbytu chmele ze sklizně 1946

9.5.1947 | Sbírka:  463/1947 Ú.l.I | Částka:  68/1947ASPI

Vztahy

Nadřazené: 118/1945 Sb.
Aktivní derogace: 1653/1946 Ú.l.I