Vyhláška ze dne 3.6.1947 o výdeji čistých masových konserv na ústřižky lístků na maso

7.6.1947 | Sbírka:  584/1947 Ú.l.I | Částka:  86/1947ASPI

Vztahy

Nadřazené: 414/1947 Ú.l.I, 118/1945 Sb.