Vyhláška ze dne 30.6.1947, jíž se prodlužuje účinnost vyhlášky č. 23/1946 Svazu pro hospodaření obilím, kterou se vydávají ustanovení pro hospodářský rok 1946/1947

13.7.1947 | Sbírka:  733/1947 Ú.l.I | Částka:  109/1947ASPI

Vztahy

Nadřazené: 118/1945 Sb.