Vyhláška ze dne 30.7.1947, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/47 Svazu pro dobytek, maso a ryby o tržním řádu jatečných zvířat a uzávěrkových listech na zvířata

1.8.1947 | Sbírka:  792/1947 Ú.l.I | Částka:  121/1947ASPI

Vztahy

Nadřazené: 118/1945 Sb.
Aktivní derogace: 433/1947 Ú.l.I
Pasivní derogace: 1357/1947 Ú.l.I