Nařízení ze dne 24.1.1920 o vydání státovek na dvacet korun československých

29.1.1920 | Sbírka:  47/1920 Sb. | Částka:  9/1920ASPI

Vztahy

Nadřazené: 187/1919 Sb.
Prováděcí: 48/1920 Sb.
Pasivní derogace: 143/1927 Sb.
47/1920 Sb.
Nařízení
vlády republiky Československé
ze dne 24. ledna 1920
o vydání státovek na dvacet korun československých.
§ 1.
Po rozumu §§ a 8 a 9 zákona ze dne 10. dubna 1919, čís. 187 Sb. z. a n., počne Bankovní úřad ministerstva financí po 1. únoru 1920 vydávati dle vyhlášky uveřejněné zároveň s č. 48 Sb. z. a n., u hlavního svého ústavu v Praze, jakož i u všech svých odboček státovky na 20 korun československých s datem 15. dubna 1919.
§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlášení; ministru financí se ukládá, aby je provedl.
Tusar v. r.
Švehla v. r.
Dr. Beneš v. r.
Sonntág v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Veselý v. r.
Dr. Hodža v. r.
Habrman v. r.
Dr. Franke v. r.
Houdek v. r.
Hampl v. r.
Prášek v. r.
Staněk v. r.
Klofáč v. r.