Nařízení ze dne 24.2.1920 o vydání státovek na deset korun československých

28.2.1920 | Sbírka:  107/1920 Sb. | Částka:  21/1920ASPI

Vztahy

Nadřazené: 187/1919 Sb.
107/1920 Sb.
Nařízení vlády
republiky Československé
ze dne 24. února 1920
o vydání státovek na deset korun československých.
§ 1.
Po rozumu §§ 8 a 9 zákona ze dne 10. dubna 1919, čís. 187 Sb. z. a n., počne Bankovní úřad ministerstva financí v příštích dnech vydávati dle vyhlášky uveřejněné zároveň s čís. 108 Sb. z. a n. u hlavního svého ústavu v Praze jakož i u všech svých odboček státovky na 10 korun československých s datem 15. dubna 1919.
§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlášení; ministru financí se ukládá, aby je provedl.
Dr. Beneš v. r.
Sonntág v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Veselý v. r.
v zast. min. předsedy.
Dr. Hodža v. r.
Habrman v. r.
Dr. Heidler v. r.
Dr. Franke v. r.
Houdek v. r.
Hampl v. r.
Prášek v. r.
Staněk v. r.