Vyhláška ze dne 19.5.1948 o ražbě a vydání dvacetníků

29.5.1948 | Sbírka:  109/1948 Sb. | Částka:  43/1948ASPI

Vztahy

Nadřazené: 39/1948 Sb.
Aktivní derogace: 219/1940 Sb.
Pasivní derogace: 45/1953 Sb.
109/1948 Sb.
VYHLÁŠKA
MINISTRA FINANCÍ
ze dne 19. května 1948
o ražbě a vydání dvacetníků.
Podle § 3 zákona ze dne 11. března 1948, č. 39 Sb., o platidlech československé měny, stanovím:
§ 1
(1) Mince československé měny po 20 haléřích se razí ze směsi o 92 dílech mědi a 8 dílech zinku. Z kilogramu mincovního kovu se razí 500 kusů dvacetníků. Průměr dvacetníku jest 18 mm. Při ražbě jest dovolena úchylka nahoru i dolů v hrubé váze 20/1000 a v čistosti 10/1000.
(2) Na líci dvacetníku jest státní znak republiky Československé, kolem něho nápis "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ" v jedné řádce s malou ozdobou jako ukončením a letopočet ražby.
(3) Na rubu dvacetníku jest snop klasů se srpem do něho vetknutým a s lipovou ratolestí, ovinutý stužkou, a označení hodnoty číslicí "20". V pravo dole jest jméno původcovo "O. ŠPANIEL".
§ 2
Dvacetníky počne Národní banka Československá vydávati u svého ústředí v Praze a u svého oblastního ústavu pro Slovensko v Bratislavě, jakož i u všech svých filiálních úřadoven, dnem vyhlášení této vyhlášky.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Dr. Dolanský v. r.