Nařízení ze dne 31.5.1920 o stažení bankovek po deseti a dvaceti korunách

2.6.1920 | Sbírka:  367/1920 Sb. | Částka:  71/1920ASPI

Vztahy

Nadřazené: 187/1919 Sb.
367/1920 Sb.
Nařízení
vlády republiky Československé
ze dne 31. května 1920
o stažení bankovek po deseti a dvaceti korunách.
Dle zákona ze dne 10. dubna 1919, č. 187 Sb. z. a n., stanoví se:
§ 1.
Desetikorunové a dvacetikorunové bankovky Rakousko-uherské banky řádně okolkované dle zákona ze dne 25. února 1919, č. 84 Sb. z. a n., přestávají býti po 20. červnu 1920 zákonným platidlem na území republiky Československé.
§ 2.
Řádně okolkované desetikorunové a dvacetikorunové bankovky vyměniti lze po 20. červnu 1920 do 31. července 1920 jedině u Bankovního úřadu ministerstva financí, a to jak u hlavního ústavu v Praze II., Bredovská ul. č. 5, tak u jeho venkovských odboček.
§ 3.
Od 1. srpna 1920 do 31. srpna 1920 přípustna jest tato výměna (§ 2) již jen u hlavního ústavu Bankovního úřadu ministerstva financí v Praze.
§ 4.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlášení; ministru financí se ukládá, by je provedl.
Tusar v. r.
Švehla v. r.,
Dr. Engliš v.
Sonntág v. r.,
Habrman v. r.
Staněk v. r.
Dr. Meissner v. r.
Prášek v. r.
Dr. Dérer v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Johanis v. r.