Vyhláška ze dne 14.3.1949, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva národní obrany ze dne 26. listopadu 1946, č. 2117 Ú.l.I, jíž se ukládá podnikům důležitým pro obranu státu povinnost, aby podávaly zprávy a informace o výrobních a jiných provozních poměrech jen po předcházejícím úředním schválení

19.3.1949 | Sbírka:  413/1949 Ú.l.I | Částka:  45/1949ASPI

Vztahy

Nadřazené: 241/1948 Sb., 131/1936 Sb.
Pasivní derogace: 522/1949 Ú.l.I