Nařízení ze dne 6.12.1949 o ražbě a vydání stříbrných stokorun a stříbrných padesátikorun na paměť 70. narozenin generalissima J. V. Stalina

21.12.1949 | Sbírka:  255/1949 Sb. | Částka:  82/1949ASPI

Vztahy

Nadřazené: 39/1948 Sb.
Pasivní derogace: 45/1953 Sb.
255/1949 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 6. prosince 1949
o ražbě a vydání stříbrných stokorun a stříbrných padesátikorun na paměť 70. narozenin generalissima J. V. Stalina.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 5 zákona ze dne 11. března 1948, č. 39 Sb., o platidlech československé měny:
§ 1
(1) Na paměť 70. narozenin generalissima J. V. Stalina se razí 1,000.000 kusů pamětních stříbrných stokorun (dále jen "pamětní stokoruny") a 1,000.000 kusů pamětních stříbrných padesátikorun (dále jen "pamětní padesátikoruny"). Na pamětních stokorunách a pamětních padesátikorunách je portrét generalissima J. V. Stalina.
(2) Pamětní stokoruny a pamětní padesátikoruny se razí ze směsi o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hrubá váha pamětní stokoruny je 14 g, hrubá váha pamětní padesátikoruny 10 g. Při ražbě je dovolena úchylka nahoru i dolů v hrubé váze 10/1 000 a v čistosti stříbra 5/1 000. Průměr pamětní stokoruny je 31 mm, průměr pamětní padesátikoruny 28 mm.
§ 2
Pamětní stokoruny a pamětní padesátikoruny počne Národní banka Československá vydávati u svého ústředí v Praze, u svého oblastního ústavu pro Slovensko v Bratislavě a u všech svých filiálních úřadoven dne 21. prosince 1949.
§ 3
Pamětní stokoruny vydané podle § 1 přijímají státní a jiné veřejné pokladny a peněžní ústavy bez omezení. Jinak není nikdo povinen přijímati více než 10 kusů těchto mincí.
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr financí.
Zápotocký v. r.
Kabeš v. r.