Vyhláška ze dne 31.5.1949 o řízení výkupu, skladování, opracování, zpracování, oběhu a rozdělování zemědělských výrobků Ústředím pro hospodaření se zemědělskými výrobky a výjimkách z jeho výhradního oprávnění tyto výrobky vykupovati

4.6.1949 | Sbírka:  616/1949 Ú.l.I | Částka:  90/1949ASPI

Vztahy

Nadřazené: 278/1948 Sb., 118/1945 Sb.
Prováděcí: 68/1950 Ú.l.I, 36/1950 Ú.l.I, 782/1949 Ú.l.I
Pasivní derogace: 475/1950 Ú.l.I