Vyhláška ze dne 4.11.1949, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva výživy ze dne 1. října 1949, č. 1024 Ú.l.I, o volném prodeji prasat a o domácích porážkách

8.11.1949 | Sbírka:  1083/1949 Ú.l.I | Částka:  183/1949ASPI

Vztahy

Nadřazené: 278/1948 Sb., 118/1945 Sb.
Aktivní derogace: 1024/1949 Ú.l.I
Pasivní derogace: 257/1951 Ú.l.I