Nařízení ze dne 14.3.1921 o stažení státovek na 5000 Kč s datem 15. dubna 1919

19.3.1921 | Sbírka:  97/1921 Sb. | Částka:  23/1921ASPI

Vztahy

Nadřazené: 187/1919 Sb.
Aktivní derogace: 395/1919 Sb.
97/1921 Sb.
Nařízení
vlády republiky Československé
ze dne 14. března 1921
o stažení státovek na 5000 Kč s datem 15 dubna 1919.
Podle §§ 8 a 9 zákona ze dne 10. dubna 1919, čís. 187 Sb. z. a n., stanoví se:
§ 1.
Státovky na 5000 korun československých s datem 15. dubna 1919 vydané nařízením ze dne 22. července 1919, čís. 395 Sb. z. a n., přestávají býti po 15. dubnu 1921 zákonným platidlem na území republiky Československé. Po 15. dubnu 1921 do 31. ledna 1923 přijímány budou tyto státovky pouze u Bankovního úřadu ministerstva financí v Praze i jeho odboček na výměnu.
§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr financí.
Černý v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Fatka v. r.
Dr. Gruber v. r.,
jako ministr sociální péče a v zastoupení nepřítomného ministra financí.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Husák v. r.
Dr. Procházka v. r.