Vyhláška ze dne 25.3.1950 o úpravě poměrů v projekční službě stavební

7.4.1950 | Sbírka:  222/1950 Ú.l.I | Částka:  50/1950ASPI

Vztahy

Nadřazené: 296/1948 Sb.