Nařízení ze dne 29.8.1950 o poskytnutí věrnostního přídavku horníků v roce 1950

8.9.1950 | Sbírka:  129/1950 Sb. | Částka:  53/1950ASPI

Vztahy

Nadřazené: 241/1948 Sb.
Aktivní derogace: 129/1950 Sb.
Pasivní derogace: 129/1950 Sb.
129/1950 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 29. srpna 1950
o poskytnutí věrnostního přídavku horníků v roce 1950.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
§ 1
Věrnostní přídavek horníků se v roce 1950 poskytuje tak, jakoby předepsané podmínky byly vesměs u dolů (závodů) splněny do 31. prosince 1949. Jinak platí pro jeho poskytnutí předpisy o věrnostním přídavku horníků, zejména o nároku na něj a o jeho krácení.
§ 2
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je ministři průmyslu, práce a sociální péče a financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
Gottwald v. r.
Zápotocký v. r.
Kabeš v. r.
Erban v. r.,
též za ministra Klimenta.