Nařízení ze dne 6.2.1951, kterým se zrušuje vládní nařízení o zajištění plnění dodávek některých plánovaných investic

15.2.1951 | Sbírka:  9/1951 Sb. | Částka:  5/1951ASPI

Vztahy

Nadřazené: 241/1948 Sb.
Aktivní derogace: 254/1948 Sb.
9/1951 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 6. února 1951,
kterým se zrušuje vládní nařízení o zajištění plnění dodávek některých plánovaných investic.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 41 odst. 2 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
§ 1
Vládní nařízení č. 254/1948 Sb., o zajištění plnění dodávek některých plánovaných investic, se zrušuje.
§ 2
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.
Zápotocký v. r.
Široký v. r.
Dr. Rais v. r.
Fierlinger v. r.
Kopecký v. r.
Dr. Ševčík v. r.
Kliment v. r.
arm. gen. Svoboda v. r.
Jonáš v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Ďuriš v. r.
arm. gen. Dr. Čepička v. r.
Krajčír v. r.
Dr. Gregor v. r.
Petr v. r.
Nosek v. r.
Dr. Ing. Šlechta v. r.
Kopřiva v. r.
Dr. Neuman v. r.
Kabeš v. r.
Erban v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Plojhar v. r.
Ing. Jankovcová v. r.