Vyhláška ze dne 10.8.1951 o ražbě a vydání hliníkových padesátníků

1.9.1951 | Sbírka:  72/1951 Sb. | Částka:  37/1951ASPI

Vztahy

Nadřazené: 39/1948 Sb.
Aktivní derogace: 67/1933 Sb.
Pasivní derogace: 45/1953 Sb.
72/1951 Sb.
VYHLÁŠKA
MINISTRA FINANCÍ
ze dne 10. srpna 1951
o ražbě a vydání hliníkových padesátníků.
Ministr financí stanoví podle § 3 zákona č. 39/1948 Sb., o platidlech československé měny:
§ 1
(1) Vydávají se mince československé měny po 50 h z hliníku. Z kilogramu kovu se razí 1500 kusů. Průměr mince je 18 mm. Při ražbě je dovolena úchylka nahoru i dolů 4/100 ve váze.
(2) Na líci padesátníku je státní znak republiky Československé, kolem něho nápis "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ" ve dvou řádcích s malou ozdobou jako ukončením a letopočet ražby.
(3) Na rubu padesátníku jsou dva svazečky klasů s dvěma lipovými ratolestmi ovinuté stužkami a mezi nimi nahoře je označení hodnoty číslicí "50". Vpravo dole je jméno autorovo "O. Španiel".
(4) Okraj mince je hladký; po obou stranách je plochá obruba.
§ 2
(1) Hliníkové padesátníky počne Státní banka československá vydávati do oběhu dnem vyhlášení této vyhlášky.
(2) Dosavadní mince po 50 h zůstávají zatím v oběhu jako zákonné platidlo.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Kabeš v. r.