Vyhláška ze dne 15.11.1951 o druhém vydání drobných peněz papírových po 20 Kčs s datem 1. května 1949 a po 50 Kčs s datem 29. srpna 1950

6.12.1951 | Sbírka:  96/1951 Sb. | Částka:  47/1951ASPI

Vztahy

Nadřazené: 39/1948 Sb.
Pasivní derogace: 45/1953 Sb.
96/1951 Sb.
VYHLÁŠKA
MINISTRA FINANCÍ
ze dne 15. listopadu 1951
o druhém vydání drobných peněz papírových po 20 Kčs s datem 1. května 1949 a po 50 Kčs s datem 29. srpna 1950.
Ministr financí stanoví podle § 3 zákona č. 39/1948 Sb., o platidlech československé měny:
§ 1
Státní banka československá bude vydávat kromě papírových dvacetikorun a padesátikorun, jejichž popisy byly uveřejněny vyhláškami ministra financí č. 259/1949 Sb., o vydání drobných peněz papírových po 20 Kčs s datem 1. května 1949, a č. 158/1950 Sb., o vydání drobných peněz papírových po 50 Kčs s datem 29. srpna 1950, tyto dvacetikoruny a padesátikoruny též ve druhém vydání. Dvacetikoruny a padesátikoruny druhého vydání se liší od dosavadních tím, že jsou tištěny na papíře bez vtroušených barevných vláken a že dvacetikoruny mají nové firemní označení "TISKÁRNA BANKOVEK STÁTNÍ BANKY ČESKOSLOVENSKÉ - PRAHA".
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Kabeš v. r.