Vyhláška ze dne 6.12.1951 o stažení některých drobných mincí

26.12.1951 | Sbírka:  101/1951 Sb. | Částka:  49/1951ASPI

Vztahy

Nadřazené: 39/1948 Sb.
Aktivní derogace: 67/1933 Sb.
Pasivní derogace: 45/1953 Sb.
101/1951 Sb.
VYHLÁŠKA
MINISTRA FINANCÍ
ze dne 6. prosince 1951
o stažení některých drobných mincí.
Ministr financí stanoví podle § 3 zákona č. 39/1948 Sb., o platidlech československé měny:
§ 1
Mince po 1 Kčs ze zinku a po 10 h ze zinku vydané do roku 1945, jakož i mědizinkové mince po 10 h vydané do roku 1945 na Slovensku, přestanou být zákonným platidlem dnem 31. prosince 1951.
§ 2
Od 1. ledna 1952 do 31. ledna 1952 budou Státní banka československá a poštovní úřady vyměňovat mince uvedené v § 1 u svých pokladen. Po 31. lednu 1952 jest jakákoliv výměna těchto mincí vyloučena.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Kabeš v. r.