Nařízení ze dne 8.12.1953, kterým se doplňuje vládní nařízení č. 37/1953 Sb., o způsobu a lhůtách předkládání reklamací při dodávkách nekvalitních a nekompletních výrobků a výrobků, které neodpovídají státním standardům, normám a technickým podmínkám, a o majetkových sporech při nevyhovění reklamacím

31.12.1953 | Sbírka:  109/1953 Sb. | Částka:  61/1953ASPI

Vztahy

Nadřazené: 241/1948 Sb.
Aktivní derogace: 37/1953 Sb.
Pasivní derogace: 69/1958 Sb.
109/1953 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 8. prosince 1953,
kterým se doplňuje vládní nařízení č. 37/1953 Sb., o způsobu a lhůtách předkládání reklamací při dodávkách nekvalitních a nekompletních výrobků a výrobků, které neodpovídají státním standardům, normám a technickým podmínkám, a o majetkových sporech při nevyhovění reklamacím.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 41 odst. 2 písm. e) zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
Čl.1
Vládní nařízení č. 37/1953 Sb. se doplňuje tímto dalším ustanovením, které se vkládá za § 38:
"§ 38 a.
Ustanovení tohoto nařízení se nevztahují na úsek zahraničního obchodu. Způsob a lhůty předkládání reklamací při dodávkách nekvalitních a nekompletních výrobků pro vývoz a z dovozu se řídí ustanoveními podrobných odběrních podmínek pro vývozní zboží a podrobných odběrních podmínek pro dovážené zboží, vydaných ministrem zahraničního obchodu v dohodě se zúčastněnými ministry."
Čl.2
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 16. května 1953; provede je ministr zahraničního obchodu v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
Dr. Dolanský v.r.
Dvořák v.r.