Vyhláška ze dne 16.4.1955 o vydání stříbrných desetikorun, pětadvacetikorun, padesátikorun a stokorun na paměť l0. výročí osvobození Československé republiky Sovětskou armádou

26.4.1955 | Sbírka:  19/1955 Sb. | Částka:  9/1955ASPI

Vztahy

Nadřazené: 35/1954 Sb.
Pasivní derogace: 142/2000 Sb.
19/1955 Sb.
VYHLÁŠKA
MINISTRA FINANCÍ
ze dne 16. dubna 1955
o vydání stříbrných desetikorun, pětadvacetikorun, padesátikorun a stokorun na paměť 10. výročí osvobození Československé republiky Sovětskou armádou.
Ministr financí vyhlašuje podle § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:
§ 1
(1) Na paměť 10. výročí osvobození Československé republiky Sovětskou armádou se vydávají pamětní stříbrné desetikoruny, pětadvacetikoruny, padesátikoruny a stokoruny.
(2) Pamětní stříbrné desetikoruny a pětadvacetikoruny se razí ze směsi o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku, padesátikoruny a stokoruny ze směsi o 900 dílech stříbra a 100 dílech mědi. Hrubá váha desetikoruny je 12 g, pětadvacetikoruny 16 g, padesátikoruny 20 g a stokoruny 24 g. Při ražbě je dovolena úchylka nahoru i dolů v hrubé váze 10/1000 a v čistotě stříbra 5/1000. Průměr desetikoruny je 30 mm, pětadvacetikoruny 34 mm, padesátikoruny 37 mm a stokoruny 40 mm.
(3) Na líci pamětní stříbrné desetikoruny je státní znak republiky Československé, okolo něho nápis "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ" a dělicí znaménko (tečka). Na rubu je klečící sovětský voják s děvčátkem na koleně, datum "9. 5. 1945 1955", zkratky jména původcova "F. D" a hodnota mince 10.
(4) Na líci pamětní stříbrné pětadvacetikoruny je státní znak republiky Československé a pod ním nápis "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ" ve dvou řádcích. Na rubu je sovětský voják tisknoucí ruku ženě z lidu s dítětem na ruce, datum "9. 5 1945 1955" ve třech řádcích, zkratky jména původcova "F. D" a hodnota mince 25.
(5) Na líci pamětní stříbrné padesátikoruny je státní znak republiky Československé, okolo něho nápis "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ" a dělicí znaménko (pěticípá hvězdička). Na rubu je sovětský voják držící ve zdvižené pravici samopal, datum "1945 9. V. 1955", květinka, jméno původcovo "A. Sopr" a hodnota mince 50.
(6) Na líci pamětní stříbrné stokoruny je státní znak republiky Československé umístěný v náznaku ozubeného kola, okolo něho nápis "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ" a dělicí znaménko (lipový lístek). Na rubu jsou dva sovětští vojáci, z nichž jeden tiskne ruku barikádníkovi a druhý líbá přibíhajícího chlapečka, datum "1945 1955", zkratky jména původcova "J. B" a hodnota mince 100.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ďuriš v. r.