Vyhláška ze dne 9.4.1962 o vydání bankovek po 25 Kčs a mincí po 1 haléři nového vzoru a stažení bankovek po 25 Kčs vzoru 1953

29.4.1962 | Sbírka:  43/1962 Sb. | Částka:  21/1962ASPI

Vztahy

Nadřazené: 41/1953 Sb.
Aktivní derogace: 45/1953 Sb.
Pasivní derogace: 101/1993 Sb., 125/1971 Sb.
43/1962 Sb.
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 9. dubna 1962
o vydání bankovek po 25 Kčs a mincí po 1 haléři nového vzoru a stažení bankovek po 25 Kčs vzoru 1953
Změna: 125/1971 Sb.
Ministr financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb.:
§ 1
Počínaje dnem 2. května 1962 se vydávají do oběhu
a) bankovky Státní banky československé (dále jen "bankovky") po 25 Kčs vzoru 1961 (tvaru II); tyto bankovky přestávají být uplynutím dne 31. prosince 1971 zákonnými penězi na území Československé socialistické republiky.
b) mince po 1 haléři vzoru 1962.
§ 2
(1) Bankovky po 25 Kčs vzoru 1961 (tvaru II) se liší svým provedením od bankovek po 25 Kčs vzoru 1958 (tvaru II) 1) pouze státním znakem a letopočtem.
(2) Nový státní znak Československé socialistické republiky a letopočet "1961" jsou umístěny na lícní straně obdobně jako u bankovek po 25 Kčs vzoru 1958.
§ 3
Mince po 1 haléři vzoru 1962 se liší svým provedením od 1 haléřových mincí vzoru 1953 1) pouze tím, že je na jejich líci vyražen nový státní znak a název "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA".
§ 4
Mince po 1 haléři vzoru 1953 1) zůstávají i nadále zákonnými penězi.
§ 5
(1) Bankovky po 25 Kčs vzoru 1953 (na lícní straně s vyobrazením sochy Jana Žižky na koni) 1) přestávají být zákonnými penězi na území Československé socialistické republiky uplynutím dne 31. prosince 1962.
(2) Bankovky uvedené v odstavci 1 vyměňují v době od 1. ledna 1963 do 30. června 1963 včetně všechny poštovní úřady, státní spořitelny a pobočky Státní banky československé, v době od 1. července 1963 do 31. prosince 1963 včetně jen pobočky Státní banky československé. Po 31. prosinci 1963 je jakákoliv výměna těchto bankovek vyloučena.
§ 6
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 2. května 1962.
Ministr:
Ďuriš v. r.
1) Vyhláška ministra financí č. 77/1958 Sb., o vydání bankovek po 25 Kčs vzoru 1958.
1) Vyhláška ministra financí č. 45/1953 Sb., o vydání peněz vzoru 1953.
1) Vyhláška ministra financí č. 45/1953 Sb., o vydání peněz vzoru 1953.