Nařízení ze dne 14.9.1922 o vydání nových pětikorunových státovek

19.9.1922 | Sbírka:  268/1922 Sb. | Částka:  96/1922ASPI

Vztahy

Nadřazené: 187/1919 Sb.
Prováděcí: 269/1922 Sb.
Pasivní derogace: 72/1926 Sb.
268/1922 Sb.
Nařízení
vlády republiky Československé
ze dne 14. září 1922
o vydání nových pětikorunových státovek.
§ 1.
Po rozumu §§ 8 a 9 zákona ze dne 10. dubna 1919, čís. 187 Sb. z. a n., počne Bankovní úřad ministerstva financí dnem 25. září 1922 vydávati podle vyhlášky, uveřejněné současně pod č. 269 Sb. z. a n., u svého hlavního ústavu v Praze i u všech svých odboček státovky nového vzoru, které znějí na pět korun československých, s datem 28. září 1921.
§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr financí.
Udržal v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Dr. Šrobár v. r.
A. Novák v. r.
Srba v. r.
Tučný v. r.
L. Novák v. r.
Habrman v. r.