Vyhláška ze dne 13.7.1966 o vydání mincí po 5 Kčs a o vydání pamětních stříbrných desetikorun "VELKÁ MORAVA - 1100 LET"

28.7.1966 | Sbírka:  61/1966 Sb. | Částka:  22/1966ASPI

Vztahy

Nadřazené: 35/1954 Sb., 41/1953 Sb.
Pasivní derogace: 142/2000 Sb., 143/1993 Sb.
61/1966 Sb.
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 13. července 1966
o vydání mincí po 5 Kčs a o vydání pamětních stříbrných desetikorun "VELKÁ MORAVA - 1100 LET"
Změna: 143/1993 Sb.
Ministr financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb. a podle § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:
ODDÍL I
zrušen
§ 1
zrušen
§ 2
zrušen
§ 3
zrušen
ODDÍL II
Vydání pamětních stříbrných desetikorun "VELKÁ MORAVA - 1100 LET"
§ 4
U příležitosti zahájení mezinárodního kongresu archeologů v ČSSR v srpnu 1966 se vydávají pamětní stříbrné desetikoruny, jimiž se připomíná význam velkomoravského státního útvaru pro vznik, upevnění a vývoj československé vzájemnosti na území našeho státu.
§ 5
Pamětní stříbrné desetikoruny se razí ze slitiny o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hrubá váha desetikoruny je 12 g. Při ražbě je dovolena odchylka nahoru i dolů v hrubé váze 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr desetikoruny je 30 mm, její hrana je hladká s opakujícím se ornamentem kosočtverec-elipsa, který je proveden vlisem.
§ 6
(1) Na líci pamětní stříbrné desetikoruny je státní znak Československé socialistické republiky, okolo něj v kruhu nápis "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA" a dole rok vydání "1966".
(2) Na rubu pamětní stříbrné desetikoruny jsou zobrazeny jako symboly rozkvětu státního útvaru Velká Morava v 9. století plaketa s motivem sokolníka na koni, která pochází z archeologických nálezů ve Starém Městě na Moravě a pod ní obrys základů křesťanského chrámu v Pohansku u Břeclavě. V levé dolní části je nápis "VELKÁ MORAVA" - 1100 LET". Označení hodnoty "10" je vpravo nahoře. Návrh stříbrné pamětní desetikoruny je dílem akademického sochaře Luboše Růžičky za grafické spolupráce s akademickým malířem a grafikem Janem Solperou; jejich jména "RŮŽIČKA-SOLPERA" jsou umístěna pod obrysem chrámu.
ODDÍL III
§ 7
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Dvořák v.r.
Příl. 1
Kresby: