Nařízení ze dne 9.11.1922 o stažení pětikorunových československých státovek s datem 15. dubna 1919

11.11.1922 | Sbírka:  320/1922 Sb. | Částka:  119/1922ASPI

Vztahy

Nadřazené: 187/1919 Sb.
Prováděcí: 321/1922 Sb.
320/1922 Sb.
Nařízení
vlády republiky Československé
ze dne 9. listopadu 1922
o stažení pětikorunových československých státovek s datem 15. dubna 1919.
Podle §§ 8 a 9 zákona ze dne 10. dubna 1919, čís. 187 Sb. z. a n., nařizuje se:
§ 1.
Pětikorunové československé státovky s datem 15. dubna 1919, vydané nařízením vlády republiky Československé ze dne 24. září 1919, čís. 507 Sb. z. a n., přestávají býti dnem 31. prosince 1922 na území Československé republiky zákonným platidlem.
§ 2.
Od 1. ledna 1923 do 31. prosince 1924 lze tyto z oběhu vzaté státovky již jen vyměniti u Bankovního úřadu ministerstva financí, a to jak u hlavního ústavu v Praze, tak i u všech jeho odboček.
§ 3.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr financí.
Švehla v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Rašín v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Udržal v. r.
Dr. Markovič v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Kállay v. r.
Habrman v. r.
Dr. Beneš v. r.
Malypetr v. r.
Bechyně v. r.
Stříbrný v. r.
Tučný v. r.
Novák v. r.
Dr. Franke v. r.