Vyhláška ze dne 14.8.1969 o vydání pamětní stříbrné pětadvacetikoruny k 25. výročí Slovenského národního povstání

27.8.1969 | Sbírka:  101/1969 Sb. | Částka:  34/1969ASPI

Vztahy

Nadřazené: 35/1954 Sb., 41/1953 Sb.
Pasivní derogace: 142/2000 Sb.
101/1969 Sb.
VYHLÁŠKA
ministra financí Československé socialistické republiky
ze dne 14. srpna 1969
o vydání pamětní stříbrné pětadvacetikoruny k 25. výročí Slovenského národního povstání
Ministr financí Československé socialistické republiky vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb. a na základě § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:
§ 1
K 25. výročí Slovenského národního povstání se vydávají stříbrné pamětní pětadvacetikoruny.
§ 2
(1) Pamětní stříbrné pětadvacetikoruny se razí ze slitiny o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hrubá váha pětadvacetikoruny je 16 g. Při ražbě je dovolena odchylka nahoru i dolů v hrubé váze 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr pětadvacetikoruny je 34 mm, její hrana je hladká s nápisem "25. VÝROČÍ SLOVENSKÉHO NÁRODNÍHO POVSTÁNÍ", který je proveden vlisem.
(2) Na líci pamětní stříbrné pětadvacetikoruny je státní znak Československé socialistické republiky a pod ním ve třech vodorovných řádcích nápis "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA". Pod nápisem je umístěno označení hodnoty "25 Kčs".
(3) Na rubu pamětní stříbrné pětadvacetikoruny jsou na pozadí slovenských hor zobrazeny symbolické plameny rozhořívajícího se lidového povstání. Při levém okraji mince je umístěn v opise nápis "SNP 1944"; letopočet "1969" je ve vodorovném řádku vpravo nahoře. Návrh stříbrné pamětní pětadvacetikoruny je dílem akademického sochaře Jiřího Harcuby, jehož jméno "HARCUBA" je umístěno při dolním okraji mince.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Sucharda v.r.
Příl. 1
Vyobrazení mince