Vládní nařízení ze dne 15.2.1923 o vydání desetníků měny československé

17.2.1923 | Sbírka:  30/1923 Sb. | Částka:  14/1923ASPI

Vztahy

Nadřazené: 195/1922 Sb.
Prováděcí: 31/1923 Sb.
Pasivní derogace: 199/1947 Sb.
30/1923 Sb.
Vládní nařízení
ze dne 15. února 1923
o vydání desetníků měny československé.
Vláda republiky Československé nařizuje podle zákona ze dne 22. června 1922, č. 195 Sb. z. a n.:
§ 1.
Bankovní úřad ministerstva financí počne v příštích dnech vydávati podle vyhlášky uveřejněné zároveň s čís. 31 Sb. z. a n., u hlavního svého ústavu v Praze i u všech svých odboček desetníky měny československé.
§ 2.
Těchto desetníků (§ 1) bude dáno do oběhu celkem nejvíce za 10 milionů Kč.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr financí.
Malypetr v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Markovič v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Bechyně v. r.
Udržal v. r.
Tučný v. r.
Srba v. r.
Šrámek v. r.
Habrman v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Kállay v. r.
Novák v. r.,
též za ministra Dra Rašína.